Menu
We hope you all have a safe and happy summer holidays. See you on Monday 6th September.
A
B

Ninian Park Primary School

EnjoyRespectAchieve

Haf/Summer

HAF 1 / SUMMER 1

 

Wythnos 1 -

FP: Ga I helpu? - Can I help?

KS2: Wyt ti eisiau helpu? - Do you want help?

 

Wythnos 2 -

Pawb: Ble mae’r ...? - Where is the ...?

 

Wythnos 3 - 

Pawb: Dewch i mewn - Come on in

 

Wythnos 4 -

FP: Tacluswch! - Tidy up!

KS2: Mae hi’n answer tacluso! - It’s tidy up time!

 

Wythnos 5 - 

FP: Sut mae’r tywydd heddiw? - What’s the weather like today?

KS2: Sut fydd yr tywydd yfory? - What will the weather be like tomorrow?

 

HAF 2 / SUMMER 2

 

Wythnos 1 - 

Pawb: Dw i’n hoffi... - I like ...

 

Wythnos 2 -

FP: Ga i fund i’r tŷ Bach? - Can I go to the toilet?

KS2: Ga i fynd i’r tŷ Bach os gwelwch yn dda? - Can I go to the toilet please?

 

Wythnos 3 -

Pawb: Beth wyt ti’n gwisgo? - What are you wearing?

 

Wythnos 4 - 

FP: Oes pen gyda ti? - Do you have a pen?

KS2: Oes chewaer neu brawd gyda ti? - Do you have a sister or brother?

 

Wythnos 5 -

Pawb: Beth wyt ti’n hoffi fwyta? - What Do you like to eat?

 

Wythnos 6 - 

Pawb: Pob lwc! - Good luck!

 

Wythnos 7 - 

Pawb: Gwyliau hapus! - Happy holidays!

Top