Menu
The school building is currently closed apart from for key worker children. Work is being provided online for all pupils. If you require support please call the school. Stay safe and hopefully we will see you all soon.
A
B

Ninian Park Primary School

EnjoyRespectAchieve

Granwyn/Spring

GRANWYN 1 / SPRING 1

 

Wythnos 1 - 

FP: Pwy wyt ti? - Who are you?

KS2: Beth ydy dy enw di? - What is your name?

 

Wythnos 2 - 

Pawb: Ydy hi’n heulog? - Is it sunny?

 

Wythnos 3 -

Pawb: Faint ydy dy oed di? - How old are you?

 

Wythnos 4 - 

Pawb: Pa liw ydy hwn? - What colour is this?

 

Wythnos 5 -

FP: Wyt ti’n hoffi nofio? - Do you like swimming?

KS2: Wyt ti’n gallu nofio? - Can you swim?

 

Wythnos 6 - 

Pawb: Dydd Miwsig Cymru! - Welsh Music Day!

 

GWANWYN 2 / SPRING 2

Wythnos 1 - 

Pawb: Bobl Bach! - Goodness gracious me!

 

Wythnos 2 - 

Pawb: Dydd Gwŷl Dewi Sant Hapus! - Happy St. David’s Day!

 

Wythnos 3 - 

FP: Wedi gorffen - Finished

KS2: Dw i’n wedi gorffen - I am finished

 

Wythnos 4 - 

FP: Ga i...? - Can I have...?

KS2: Ga i... os gwelwch yn dda? - Can I have... please?

 

Wythnos 5 - 

Pawb: Mae’n amser cinio! - It’s dinner time!

 

Wythnos 6 - 

Pawb: Ble mae’r...? - Where is the...?

Top