Menu
February half term is from Saturday 10th February until Sunday 18th February. We will see you in school on Monday 19th February.
A
B

Ninian Park Primary School

EnjoyRespectAchieve

Granwyn/Spring

GRANWYN 1 / SPRING 1

 

Wythnos 1 - 

FP: Pwy wyt ti? - Who are you?

KS2: Beth ydy dy enw di? - What is your name?

 

Wythnos 2 - 

Pawb: Ydy hi’n heulog? - Is it sunny?

 

Wythnos 3 -

Pawb: Faint ydy dy oed di? - How old are you?

 

Wythnos 4 - 

Pawb: Pa liw ydy hwn? - What colour is this?

 

Wythnos 5 -

FP: Wyt ti’n hoffi nofio? - Do you like swimming?

KS2: Wyt ti’n gallu nofio? - Can you swim?

 

Wythnos 6 - 

Pawb: Dydd Miwsig Cymru! - Welsh Music Day!

 

 

Wythnos 1

Still image for this video

Wythnos 3

Still image for this video

Wythnos 4

Still image for this video

Wythnos 5

Still image for this video

GWANWYN 2 / SPRING 2

Wythnos 1 - 

Pawb: Bobl Bach! - Goodness gracious me!

 

Wythnos 2 - 

Pawb: Dydd Gwŷl Dewi Sant Hapus! - Happy St. David’s Day!

 

Wythnos 3 - 

FP: Wedi gorffen - Finished

KS2: Dw i’n wedi gorffen - I am finished

 

Wythnos 4 - 

FP: Ga i...? - Can I have...?

KS2: Ga i... os gwelwch yn dda? - Can I have... please?

 

Wythnos 5 - 

Pawb: Mae’n amser cinio! - It’s dinner time!

 

Wythnos 6 - 

Pawb: Ble mae’r...? - Where is the...?

Wythnos 2

Still image for this video

Wythnos 3

Still image for this video

Wythnos 6

Still image for this video
Top